אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

אין דבר קשה יותר מאדם המפרנס את משפחתו בכבוד וביום אחד הוא מאבד את היכולת לעשות כך.
ביטוח לאובדן כושר עבודה נותן מענה לך ולמשפחתך כתמיכה כספית במקרה
בו אבדה היכולת לעבוד בין אם כתוצאה ממחלה ובין אם כתוצאה מתאונה.
הפיצוי יינתן בהתאם לשכר המבוטח ובכפוף לגובה הפיצוי אותו רכש המבוטח.

מרבית המבוטחים מחזיקים באובדן כושר עבודה דרך קרן הפנסיה (שארים ונכות)
בדרך כלל כיסוי זה אינו מספק ויהיה צורך לבצע התאמות והרחבות.

חשוב להדגיש:

לא ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה מעבר ל – 75% משכרו של המבוטח.

דוגמה: 3 חברים משתכרים שכר זהה 10,000 ₪ בחודש.
שלושתם ביטחו עצמם למקרה של אובדן כושר עבודה בדרך הבאה:

הראשון רכש כיסוי של 10,000 ₪ סכום ביטוח.
השני רכש כיסוי של 7,500 ₪ סכום ביטוח.
השלישי רכש כיסוי של 5,000 ₪ סכום ביטוח.

מה יקבל כל אחד מהם במקרה חלילה של אובדן כושר עבודה?

  1. הראשון יקבל 75% מהשכר שלו 7,500 ₪ (ביטוח יתר).

  2. השני יקבל 75% מהשכר שלו 7,500 ₪ (הביטוח תואם את הצורך).

  3. חבר שלישי היה יכול לקבל עד 7,500 ש"ח אך ביטח עצמו בפחות לכן יקבל 5,000 ₪
    (ביטוח חסר).

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

קיימים מספר מסלולים והגדרות שונות בביטוח אובדן כושר עבודה:

תקופת אכשרה: 

קיימים מספר אפשרויות ללקוח בנושא תקופות אכשרה,
כמובן שכאשר נקצר את תקופת האכשרה הפרמיה למבוטח תתייקר.

המסלולים הנפוצים הם 30 יום, 90 יום, 180 יום.
הפער בין 30 ימים המתנה ל – 90 ימי המתנה יכול להיות 50% תוספת מחיר.

פרנצ'יזה:

פיצוי רטרואקטיבי עבור תקופת המתנה ארוכה שרכש המבוטח.
דוגמה: מבוטח רכש ביטוח אובדן כושר עם תקופת המתנה
של 90 ימים ובנוסף רכש את ההרחבה של פרנצ'יזה.

במידה והמבוטח יאבד את יכולת עבודתו הוא יאלץ להמתין שלושה חודשים לקבלת הפיצוי הראשון.
בחודש הרביעי הפרנצי'זה תכנס לתוקף והמבוטח יפוצה בגין החודש הרביעי ובגין החודש השלישי.
בגין החודש החמישי המבוטח יפוצה בגין החודש החמישי (אובדן כושר) ובגין החודש השני (פרנצ'יזה).
במידה והמבוטח איבד את יכולתו לעבוד לתקופה ארוכה מ – 6 חודשים הוא
יקבל את אותו סכום בין אם רכש כיסוי עם תקופת המתנה של 30 ימים
או 90 ימים, ההבדל יהיה בצורת תזרים המזומנים.

הגדרה עיסוקית:

במקרה של אובדן כושר עבודה נבדק עיסוקו של המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח.
קיימים שני סוגים עיקריים להגדרה העיסוקית, הראשון צווארון לבן
(רו"ח, מורה, עו"ד, מתכנתים ועוד)
עבורם בדיקת הזכאות לביטוח מוגדרת לפי עיסוקם ערב קרות הקרה.
השני, צווארון כחול (עובדי כפיים, אינסטלטורים, טבחים ועוד) עבורם הזכאות
לביטוח מוגדרת לפי זו שהייתה בשנתיים שלפני האירוע ולמשך שנה עד שנתיים (תלוי בביטוח).
בתום תקופה זו של שנה או שנתיים הם יבחנו לפי כל עיסוק סביר אחר .

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי:

מהו אחוז הנכות אשר מזכה את המבוטח בקבלת פיצוי.

במקרה של אובדן כושר מוחלט המבוטח יתחיל לקבל פיצוי רק במצב של 75% נכות.
במקרה של אובדן כושר חלקי המבוטח יתחיל לקבל פיצוי החל מ – 25% נכות לפי יחס הביטוח אשר רכש.

פרמיה קבועה או משתנה:

פרמיה קבועה מייקרת מאוד את עלות הביטוח לנקודת זמן הרכישה, אך לאורך
חיי הפוליסה היא הופכת לזולה יותר לעומת המסלול עם הפרמיה המשתנה שמתייקרת כל שנה.

שחרור: שחרור מהפרמיה אותה משלם המבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מוכר לעסק כהוצאה.

תקופת הביטוח הנפוצה: 67 לגבר 64 לאשה

איזה ביטוח מתאים לי?

לביטוח זה ישנם מסלולים שונים ורבים, קימות הגדרות עיסוק לכל מקצוע.
יש להגדיר במדויק הגדרות אלו עבור כל אדם ועיסוקו.
בחברות השונות קיימות הגדרות שונות, חברת ביטוח א' לא בהכרח תציע את
אותו מוצר כמו חברת ביטוח ב' ויש להתאים ללקוח את המוצר הנכון ביותר עבורו.

 צרו קשר עוד היום והמומחים שלנו יעזרו לכם ברכישת
ביטוח אובדן כושר עבודה הטוב והמתאים ביותר עבורכם!