shortcode

ביטוח תאונות אישיות

רבים מאיתנו לא לוקחים זאת בחשבון אך תאונות יכולות לתפוס אותנו בכל מקום ולא רק בכביש.
פוליסת תאונות אישיות נותנת מענה במקרים של נכות או אובדן כושר עבודה כתוצאה ממקרה של תאונה.
בנוסף הפוליסה מעניקה כיסוי למקרה של מוות ונכות כתוצאה מתאונה.

כמובן שהפוליסה מותאמת לצרכיו ונתוניו האישים של המבוטח (שכר, גיל, מקצוע ועוד)
ביטוח תאונות אישיות נותן מענה למבוטח שנפגע פגיעה גופנית מרוב סוגי התאונות בכל שעה ובכל מקום בעולם.

למי מתאים הביטוח?

פיצוי שבועי מתאונה

פיצוי שבועי מתאונה

ביטוח תאונות אישיות מתאים לכל אחד ואחת מאיתנו, שכיר, עצמאי, ילד, בוגר,
אוהבי ספורט אתגרי או רוכבי אופנוע, עורך דין, רופא, טבח, חקלאי,
עלותו החודשית של ביטוח תאונות אישיות היא זניחה באופן יחסי
והפיצוי אותו נקבל במקרה ביטוח בהחלט הוגן (כל אחד וסכום הביטוח אותו רכש).

מי חייב לרכוש ביטוח תאונות אישיות?

כמובן שעבור עצמאי ביטוח תאונות אישיות חשוב בהרבה משכיר, ובפרט אם
מדובר בעצמאי שעבודתו עבודת כפיים. 
במידה ולא יוכל לעבוד כתוצאה משבר למשל,
יקבל פיצוי חד פעמי שיאפשר לו להבריא לפני חזרתו לעבודה.

חשוב להתאים את סכום הפיצוי להכנסתו של רוכש הביטוח
ובהתאם לפגיע הכלכלית אותה יספוג במקרה הביטוח עצמו.

(נציין שביטוח תאונות אישיות לא נועד להחליף ביטוח אובדן כושר עבודה!)

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

פיצוי שבועי מתאונה:

מעבר לעלויות הכרוכות בתאונה עצמה, פעמים רבות נפגעת יכולת העבודה של האדם לאחר תאונה.
בדרך כלל ביטוח אובדן כושר עבודה לא נותן מענה לשבועות הראשונים שלאחר התאונה.
פיצוי שבועי מתאונה נותן מענה איכותי ונכון לתקופה זו.

קיימים מספר מסלולים מהם ניתן יהיה לבחור, למשל תקופת ההמתנה לפיצוי,
שנה, שנתיים או שלוש שנים, סכום הפיצוי,
סיבת הפיצוי – כתוצאה תאונה או כתוצאה מתאונה ומחלה ועוד.

ביטוח תאונות הוא ללא ספק ביטוח חשוב בתיק הביטוח האישי והמשפחתי של
כל אחד ואחת מאיתנו, בשונה ממרבית הביטוחים הוא מאפשר למבוטח לקבל פיצוי כספי
בעקבות פגיעה "לא קשה מידי".
חשוב לציין שביטוח זה לא נועד להחליף ביטוחים אחרים כמו ביטוח בריאות פרטי,
ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה וכו' אך בהחלט חשיבותו עומדת איתנה!

תנו למומחים שלנו לעזור לכם בבחירת המוצר הנכון ביותר עבורכם!
בפגישה אישית נתאים עבורכם את המוצר המתאים והנכון ביותר.