קופת גמל

קופת גמל:

קופת גמל מציעה חיסכון פנסיוני בלבד, ללא מרכיב של ביטוח למקרה
מוות וביטוח למקרה שלא תוכלו לעבוד, אותם ניתן לקנות בנפרד.
גם קופת גמל פועלת לפי כללים הכתובים בתקנון הקופה, אשר עשויים
להשתנות מפעם לפעם. כיום, בקופת הגמל מנוהלים עבורכם כספי החיסכון,
אך לא ניתן לקבל ממנה קצבת פנסיה לאחר הפרישה מעבודה.
לכן, בעת הפרישה מעבודה החוסך יצטרך להעביר את כספי החיסכון
לגוף פנסיוני אחר שיוכל לשלם לו קצבת פנסיה חודשית.

נתונים :

  • קופת גמל

    קופת גמל

    דמי ניהול מקסימאליים: 4% מהפקדות חודשיות, 1.05% מסך החיסכון.

  • חיסכון גמיש שניתן להתאים לצרכים האישיים של כל חוסך.

  • הפנסיה החודשית תלויה כולה בתשואת שוק ההון.

  • קופת גמל אינה מכילה מרכיב ביטוחי, ונועדה למשיכה כקצבה חודשית בגיל פרישה.

  • קרן הפנסיה הינה תקנון הניתן לשינוי מפעם לפעם.

  • מי יקבל את הכסף לאחר מותכם? מי שאתם החלטתם למנות כמוטב.

עבור עצמאי:

הפקדה מקסימאלית לעצמאי לקופת גמל אשר בגינה יקבל הטבות
מס 33,408 ₪ לשנה המהווים 16% מהכנסה שנתית של 208,000 ₪

עבור שכיר:

תקרת שכר לקופת גמל 37,040 ₪ (4 פעמים שכר ממוצע במשק) כאשר מהם יפקיד העובד 7% משכרו.
המעסיק יפקיד לעובד 7.5% לתגמולים (כולל אובדן כושר עבודה) ועוד 8.33% לפיצויים.

קופת גמל להשקעה – על קצה המזלג.

מאז שנת 2008 הפכו קופות הגמל לחיסכון ארוך טווח, חיסכון אשר מיועד לקצבה רק לאחר גיל פרישה.
לאחרונה, אושר על ידי משרד האוצר מוצר חיסכון חדש, מוצר אטרקטיבי מאוד – קופת גמל להשקעה.
בשונה מקופות הגמל של היום אשר מיועדות לקצבה קיימת אפשרות למשוך את הכספים אשר
נצברו בקופת הגמל להשקעה בכל רגע נתון המשיכה מתבצעת בצורה הונית, וללא קנס כמו שנהוג היום.
על משיכה מוקדמת של קופת הגמל יהיה עלינו לשלם מס רווחי הון, במידה ונחליט שאנו מעוניינים
להשאיר את הכספים לקצבה ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה

בשנים האחרונות נפתח אתר בשם גמל נט שמנוהל ומפקח על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
שמאפשר ללקוחות להשוות בין המוצרים הפנסיונים בכלל ובפרט עבור קופות הגמל.
להלן הקישור לאתר גמל נט  http://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ואו יעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.